Danışma Hattı: 0434 827 82 00

BİYOKİMYA

BİYOKİMYA

Hastanemizin laboratuvar hizmetleri;

Bilimsel kriterlere ve ulusal ve uluslararası standartlara

uygun metotlar kullanarak doğru, kesin ve güvenilir sonuçlar

vermeyi hedefler.

Hastanemizde Yapılan Laboravutar Testleri;

Biyokimya:

Glukoz

Üre

Kreatinin

Ürik asit

Protein(total)

Albumin

AST,ALT,GGT,ALP

Amilaz,Bilurubin

Kolesterol,Trigliserit

HDL,LDL

LDH,CK,CK-MB

Demir (Fe)

Sodyum,Potasyum,Klor

Kalsiyum,Magnezyum

Fosfor

HbA1C

ASO,CRP,RF

Hemotoloji

Sedimantasyon

Hemogram

Periferik Yayma

Protrombin Zamanı

APTT

Kanama Zamanı

Pıhtılaşma Zamanı

Hormon:

Ferritin,Folik asit,B12

Serbest T3,T4

TSH,FSH,LH

Estradiol,Prolaktin

Beta Hcg,IgE,PSA

HBs Ag,Anti HBs

Anti HCV

CEA,CA 19-9,CEA 15-3

Troponin I,D-Dimer

Mikrobiyoloji:

İdrar Biyokimyası

İdrar Mikroskopisi

Gaitada Gizli Kan

Gaitada Rotavirüs

Gaitada Adenovirüs

Gaitada Amip Antijeni

Gaitada parazit aranması

tibbi-birimler-foto