Danışma Hattı: 0434 827 82 00

Check-up Paketlerimiz

Size özel check-up paketlerimizin birini seçerek hayata daha bağlı kalın. Check-up sizi hayata bağlar! Yılda 1 defa check-up yaptırmak, hastalıkların erken teşhisinde önemlidir. Kişiye özel check-up paketlerimiz hakkında bilgi alın.

CHECK-UP ERKEK

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Kardiyolojik İncelemeler

 • Efor testi
 • EKO
 • EKG 

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın Usg
 • Tiroid Usg 
 • Beyin MR 

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Ferritin
 • Folat
 • Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Bilirubin Total
 • Trigliserid
 • Kreatinin kinaz

Guatr Tetkikleri

 • TSH
 • Serbest t3
 • Serbest t4

Diyabet

 • Açlık kan şekeri
 • İnsülin ( Açlık)
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

Kemik Mineral ve Vitamin

 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram
 • EKO
 • Efor Testi

Radyolojik Tetkik

 • Tüm Karın USG 
 • Akciğer Grafisi

Gastrointestinal

 • Gaitada gizli kan

Böbrek Fonksiyon

 • Kreatinin
 • İdrar tetkiki(strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Üre

Gut Testi

 • Ürik asit

Hepatit Tarama

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HIV
 • Anti HCV

Enfeksiyon Tarama

 • Sedimentasyon
 • CRP, Türbidimetrik

Prostat Kanseri

 • PSA 
 • HORMON
 • Prolaktin

 

 

CHECK-UP KADIN

 Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Kardiyolojik İncelemeler

 • Efor testi
 • EKO
 • EKG 

Radyolojik İncelemeler

 • Akciğer Grafisi
 • Meme USG
 • Mamografi
 • Tiroid Usg 
 • Beyin MR 
 • Tüm Batın USG

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Ferritin
 • Folat
 • Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Bilirubin Total
 • Trigliserid
 • Kreatinin kinaz

Guatr Tetkikleri

 • TSH
 • Serbest t3
 • Serbest t4

Diyabet

 • Açlık kan şekeri
 • İnsülin ( Açlık)
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

Kanser Tarama

 • Sıvı bazlı sitoloji (smear)

Kemik Mineral ve Vitamin

 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B12

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram
 • EKO
 • Efor Testi

Radyolojik Tetkik

 • Akciğer Grafisi
 • Meme USG
 • Mamografi
 • Tiroid Usg 
 • Beyin MR 
 • Tüm Batın USG

Gastrointestinal

 • Gaitada gizli kan
 • Direkt parazit incelenmesi

Böbrek Fonksiyon

 • Kreatinin
 • İdrar tetkiki(strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Üre

Gut Testi

 • Ürik asit

Hepatit Tarama

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HIV
 • Anti HCV

Enfeksiyon Tarama

 • Sedimentasyon
 • CRP, Türbidimetrik

CHECK-UP ÇOCUK

Muayeneler

 • Pediatri Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
 • Diş Muayenesi

Radyolojik İncelemeler

 • Tüm Abdomen USG

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Ferritin
 • Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • ALT
 • ALP
 • AST
 • GGT

Guatr Tetkikleri

 • TSH

Diyabet

 • Açlık kan şekeri
 • İnsülin (Açlık)
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

Kemik Mineral ve Vitamin

 • Vitamin D
 • Vitamin B12

Radyolojik Tetkik

 • Tüm Abdomen USG

Böbrek Fonksiyon

 • Kreatinin
 • İdrar tetkiki(strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Üre

Hepatit Tarama

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HIV
 • Anti HCV

Enfeksiyon Tarama

 • Sedimentasyon
 • CRP, Türbidimetrik

 

 CHECK UP DİYABET

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları  Muayenesi
 • Göz Dibi Baskısı

Laboravutar Testleri

 • Hemogram
 • Glukoz (Açlık)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • HBA1C
 • LDL
 • HDL
 • Glukoz (Tokluk 2 Saat)
 • Üre
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Trigriselid

 

CHECK UP KANSER

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları Muayenesi
 • Dahiliye Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Genel Cerrah Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

Kardiyolojik İncelemeler

 • EKO
 • EKG 

Radyolojik İncelemeler

 • Tüm Abdomen USG
 • Meme USG
 • Mamografi
 • Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın USG
 • Tiroid USG

Anemi Tetkikleri

 • Demir bağlama kapasitesi (UIBC)
 • Demir serum
 • Ferritin
 • Folat
 • Tam Kan (Hemogram)

Karaciğer ve Doku Fonksiyon Testi

 • Kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Aspartat Transaminaz (AST)
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Bilirubin Total
 • Trigliserid
 • Kreatinin kinaz

Hepatit Tarama

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HCV

Guatr Tetkikleri

 • TSH

Diyabet

 • Açlık kan şekeri
 • İnsülin ( Açlık)
 • Hb A1C (Glikolize hemoglobin)

Kanser Tarama

 • Sıvı bazlı sitoloji (smear)

Kemik Mineral ve Vitamin

 • Vitamin D
 • Vitamin B12

Kardiyolojik Tetkik

 • EKG Elektrokardiyogram
 • EKO
 • Efor Testi

Radyolojik Tetkik

 • Akciğer Grafisi
 • Meme USG
 • Mamografi
 • Tiroid Usg 

Gastrointestinal

 • Gaitada gizli kan
 • Direkt parazit incelenmesi

Böbrek Fonksiyon

 • Kreatinin
 • İdrar tetkiki(strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • Fosfor
 • Üre

Hepatit Tarama

 • HBsAg
 • Anti HBs
 • Anti HIV
 • Anti HCV

Enfeksiyon Tarama

 • Sedimentasyon
 • CRP, Türbidimetrik

Prostat Tarama

 • PSA